ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042313110 (งานช่วยอำนวยการ),042313083(งานคดี),โทรสาร042313084--Email-nbljc@coj.go.th--Website-www.nbljc.coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคลสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่งนิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ