ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042313110 (งานช่วยอำนวยการ),042313083(งานคดี),โทรสาร042313084--Email-nbljc@coj.go.th--Website-www.nbljc.coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมพิธีการบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมพิธีการบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมพิธีการบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4


เอกสารแนบ