ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042313110 (งานช่วยอำนวยการ),042313083(งานคดี),โทรสาร042313084--Email-nbljc@coj.go.th--Website-www.nbljc.coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม และประชุมเพลิงศพคุณแม่สุวรรณ ยศเฮือง มารดาของนางสาวนิตยา ยศเฮือง เจ้าหน้าที่ศาลฯ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม และประชุมเพลิงศพคุณแม่สุวรรณ  ยศเฮือง มารดาของนางสาวนิตยา  ยศเฮือง เจ้าหน้าที่ศาลฯ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม และประชุมเพลิงศพคุณแม่สุวรรณ  ยศเฮือง มารดาของนางสาวนิตยา  ยศเฮือง เจ้าหน้าที่ศาลฯ


เอกสารแนบ