ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042313110 (งานช่วยอำนวยการ),042313083(งานคดี),โทรสาร042313084--Email-nbljc@coj.go.th--Website-www.nbljc.coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 125 รูป

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 125 รูป
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 125 รูป


เอกสารแนบ