ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042313110 (งานช่วยอำนวยการ),042313083(งานคดี),โทรสาร042313084--Email-nbljc@coj.go.th--Website-www.nbljc.coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับสถานพินิจฯเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับสถานพินิจฯเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับสถานพินิจฯเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ


เอกสารแนบ