ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042313110 (งานช่วยอำนวยการ),042313083(งานคดี),โทรสาร042313084--Email-nbljc@coj.go.th--Website-www.nbljc.coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ให้การต้อนรับ นายอนุวัตร มุทิกากร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะ เนื่องในโอกาสสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ให้การต้อนรับ นายอนุวัตร มุทิกากร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะ เนื่องในโอกาสสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ให้การต้อนรับ นายอนุวัตร มุทิกากร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะ เนื่องในโอกาสสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู


เอกสารแนบ