ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042313110 (งานช่วยอำนวยการ),042313083(งานคดี),โทรสาร042313084--Email-nbljc@coj.go.th--Website-www.nbljc.coj.go.th

ประกาศ เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานและห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู


ประกาศ เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานและห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู หากสงสัย ติดต่อ คุณบุษบา  คงผดุง   หัวหน้ากลุ่มงานคลัง โทร 042313110


เอกสารแนบ