ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042313110 (งานช่วยอำนวยการ),042313083(งานคดี),โทรสาร042313084--Email-nbljc@coj.go.th--Website-www.nbljc.coj.go.th

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานและห้องประชุม


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานและห้องประชุม ติดต่อสอบถาม นางสาวบุษบา  คงผดุง (หัวหน้ากลุ่มงานคลัง) 042313110 หรือ 042313083 


เอกสารแนบ