ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042313110 (งานช่วยอำนวยการ),042313083(งานคดี),โทรสาร042313084--Email-nbljc@coj.go.th--Website-www.nbljc.coj.go.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม  ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู รายละเอียดแนบมาพร้อมข่าวประชาสัมพันธ์นี้ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ นางสาวสว่างดี  ทาหนองค้า  โทร. 042313110 , 042313083 ต่อ 114


เอกสารแนบ