ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042313110 (งานช่วยอำนวยการ),042313083(งานคดี),โทรสาร042313084--Email-nbljc@coj.go.th--Website-www.nbljc.coj.go.th

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม รายละเอียดตามเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์นี้ หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามที่ นางสาวสว่างดี  ทาหนองค้า  หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ โทร.042313110


เอกสารแนบ