ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042313110 (งานช่วยอำนวยการ),042313083(งานคดี),โทรสาร042313084--Email-nbljc@coj.go.th--Website-www.nbljc.coj.go.th

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ขายวันที่ 9 ม.ค.60 เวลา 10.00 น.


ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด  18 รายการ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ขายวันที่ 9 ม.ค.60 เวลา 10.00 น. สนใจติดต่อ 042313110 งานพัสดุ (คุณภณกช  โสมรักษ์)


เอกสารแนบ